Шагнал урамшуулал

  • “E-daily Global Health Care”-ийн нэрэмжит “Шилдэг нэгдсэн эмнэлэг”-ийн шагналын эзэн

  • 2014оны Солонгосын Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөрийн хөгжлийн сангийн нэрэмжит Шилдэг байгууллагын батламж гардуулах ёслолын арга хэмжээнээс
    “Соёлт удирдлагат аж ахуй нэгж”-ээр шалгарсан.

  • 2014оны БНСУ-ын Эрүүл мэндийн байгууллагын шагнал гардуулах 8-р ёслолын арга хэмжээнээс

    Эрүүл мэндийн даатгалын хяналт үнэлгээний газрын даргын сайшаал

    Хүнсний болон эмэн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын газрын даргын сайшаал