Мэргэшсэн эмчилгээний төв

Мэргэшсэн эмчилгээний төв

  • Хоол боловсруулах эрхтэний төв
  • Умайн булчингийн хавдрын төв
  • Сээр нуруу болон үе мөчний төв
  • Хавдрын нэгдсэн төв

Боловсон хүчний байдал

Ангилал Хүний тоо Тайлбар
Эмч Дотрын тасаг 15 Нарийн мэргэжлийн эмч
Хүүхэд , өсвөр үеийнхний тасаг 2 Нарийн мэргэжлийн эмч
Мэс заслын тасаг 13 Нарийн мэргэжлийн эмч
Дүрс оношлогооны тасаг 5 Нарийн мэргэжлийн эмч
Эмгэг зүйн тасаг 2 Нарийн мэргэжлийн эмч
Шинжилгээний лаборатор 1 Нарийн мэргэжлийн эмч
Эмэгтэйчүүдийн тасаг 3 Нарийн мэргэжлийн эмч
Түргэн тусламжийн тасаг 5 Нарийн мэргэжлийн эмч
Чих, хамар, хоолойны тасаг 2 Нарийн мэргэжлийн эмч
Урологийн тасаг 1 Нарийн мэргэжлийн эмч
Мэдрэлийн тасаг 1 Нарийн мэргэжлийн эмч
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг 1 Нарийн мэргэжлийн эмч
Анестезиологи, наркозын тасаг / Мэдээгүйжүүлэлтийн тасаг 2 Нарийн мэргэжлийн эмч
Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг 2 Нарийн мэргэжлийн эмч
Өрхийн анагаах ухааны тасаг 1 Нарийн мэргэжлийн эмч
Дүрс оношлогооны техникч 14
Сувилагч 155
Эмгэг зүйч 18
Захиргаа 60
Бусад 41